Πίνακας σε Ξύλινες Τάβλες – Pierre Auguste Renoir – Anemones

57,60