Πίνακας σε Ξύλινες Τάβλες – Edvard Munch – Man and Woman

57,60