Πίνακας σε Ξύλινες Τάβλες – Edvard Munch – Old Aker Church

57,60