Πίνακας σε Ξύλινες Τάβλες – Francisco Goya – The Burial of the Sardine

57,60