Πίνακας σε Ξύλινες Τάβλες – Georgia O’Keeffe – Black Spot No. 2

57,60