Πίνακας σε Ξύλινες Τάβλες – Georgia O’Keeffe – Drawing XII

57,60