Πίνακας σε Ξύλινες Τάβλες – Georgia O’Keeffe – Sunrise

57,60