Πίνακας σε Ξύλινες Τάβλες – Henri Matisse – Blue Nude

57,60