Πίνακας σε Ξύλινες Τάβλες – Leonardo Da Vinci – Madonna Litta

57,60