Πίνακας σε Ξύλινες Τάβλες – Salvador Dali – Visions of Eternity

57,60