Πίνακας σε Ξύλινες Τάβλες – Wassily Kandinsky – Large study for a mural for Edwin R. Campbell

57,60