Πίνακας σε Ξύλινες Τάβλες – Wassily Kandinsky – Leichtes

57,60