Πίνακας σε Ξύλινες Τάβλες – Wassily Kandinsky – The Little Red Circle

57,60